2023ko Errenta Kanpaina

Lege-laguntza hurbiltasunetik

Lan-zuzenbidean eta gizarte-segurantzan adituak, baita familiei buruzko gaietan ere.

Abokatua Donostian

Lan-zuzenbidean eta gizarte-segurantzan adituak, baita familiei buruzko gaietan ere.

Aholkularitza juridiko pertsonalizatua

Erabakiak modu informatuan hartzen laguntzen dugu, eta zure egoera zehatza kontuan hartuta irtenbideak eskaintzen ditugu. Gainera, berdintasun-ikuspegia prozesuan zehar presente egongo da, kasuak hala eskatzen duenean.
  • Kaleratu egin zaituzte eta zure eskubideei buruzko informazioa nahi duzu?
  • Ama/aita izango zara eta lanera itzultzeko plangintza egin behar duzu?
  • Lanaldi-murrizketa bat eskatu nahi duzu eta zalantzak dituzu hori egiteko moduari buruz?
Banakako kontsulten bidez, zure eskubideei buruzko informazioa jasoko duzu eta beharrezko idazkiak prestatuko ditugu. Ez itxaron lan-gatazka aurrez-aurre izan arte, etorkizunean arazoak edo desadostasunak saihesteko kontsulta egitea gomendagarria da.
Home Irati Aizpurua Alkezar abokatua/abogada Donostia/San Sebastián

Markaren filosofia

Hurbiltasuna

Kasu bakoitza banan-banan aztertzen da, eta elkarrekiko konfiantzan oinarrituta lan egiten dugu, komunikazioa eta enpatia azpimarratuz, pertsona bakoitzaren egoeretara egokitzen diren konponbideak eskaintzeko.

Gardentasuna

Informazio argia eta erraza eskaintzen dugu, pertsona bakoitzak bere erabakiak har ditzan, egin daitezkeen jarduerei buruzko aholkuak emanez eta prozesuaren garapena azalduz.

Profesionaltasuna

Gure esperientziatik eta prestakuntzatik abiatuta irtenbide juridikoak eskaintzeko lan egiten dugu egunero. Beste abokatu profesional batzuekin ere elkarlanean aritzen gara, iristen zaizkigun kasu guztiak izapidetzen saiatzeko.

Gure zerbitzuak

Kontsultak

Zure lege-zalantzak banakako kontsulten bidez argituko ditugu.
 
Administrazio-izapideak eta idazkiak ere egiten dizkizugu.
 
Kontsultak aurrez aurre eta online egin daitezke.

Defentsa juridikoa

Epaitegietan eta auzitegietan zure interesak defendatzeko beharrezkoak diren jarduketa judizialak egiten ditugu.
Era berean, inplikatutako alderdiekin negoziazioak egiten ditugu akordio bat lortzeko, ahal denean.
Defentsa judizialean eta gaiak izapidetzean, berdintasun-ikuspegia aplikatzen dugu, kasuak hala eskatzen duenean.

Tailerrak eta dibulgazioa

Informazio-tailerrak eskaintzen ditugu, batez ere gurasoei zuzenduak, lana eta familia bateragarri egiteko arloan dituzten eskubideak ezagutu ditzaten.Era berean, hainbat elkarte eta erakunderekin elkarlanean aritzen gara, interesgarriak diren beste gai batzuei buruzko tailerrak emateko.Bestetik, hainbat artikulu argitaratu ditugu eta beste zenbaitetan parte hartu dugu, zuzenbidearen mundua hiritarrari hurbiltzeko eta hainbat gairi buruzko informazioa emateko helburuz.

Gure jardun-arloak

Asesoramos en cuestiones relacionadas con el trabajo y la seguridad social y ofrecemos información sobre tus derechos. También realizamos trámites administrativos en materia de seguridad social.

Ofrecemos información en materia de conciliación y realizamos diferentes gestiones como llevar a cabo negociaciones entre las partes o preparar escritos.

La maternidad goza de una protección especifica para garantizar el bienestar tanto de la madre como del feto. Asesoramos en cuestiones relativas a los derechos que protegen esta etapa vital.

Puedes consultarnos para obtener información en materia de prevención de riesgos laborales o para llevar a cabo actuaciones para la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Asesoramos en cuestiones relacionadas con la igualdad en el ámbito del trabajo, ofreciendo información sobre las leyes existentes y realizando las actuaciones necesarias para garantizar dicha igualdad entre mujeres y hombres.

Atendemos consultas sobre el régimen de empleo de hogar tanto a las personas trabajadoras como a la parte empleadora.

No dudes en preguntarnos acerca del asesoramiento y defensa jurídica en otros ámbitos del derecho. Además, cuando el caso así lo requiera, colaboramos con otras profesionales especializadas en diferentes materias.

Puedes consultarnos sobre los derechos como paciente y usuaria en el sistema sanitario durante el embarazo, parto y posparto, así como en caso de que consideres que has sufrido violencia obstétrica.